10. 5. 2022

Webové aplikace a něco o nich

Od

Co to vlastně je webová aplikace?

Webová aplikace je aplikace poskytována přes počítačovou síť -internet nebo vnitropodnikovou intranet. Tato aplikace není vázaná na konkrétní počítač a má na počítač minimální nároky. Je však závislá na kvalitě internetového připojení.

Vývoj webové aplikace

Služba, v rámci které se vytvoří funkční a dlouhodobě udržitelná webová aplikace. Každou webovou aplikaci lze naprogramovat přímo na míru danému zákazníkovi.

Před http://onlinemanual.nikonimglib.com/d850/cs/18_menu_guide_05_b07.html vývojem je třeba zanalizovat všechny požadavky a představy klienta, podle analýzy a specifikace požadavků se také odvíjí cena. Vývoj je jiný v tom, že výsledkem práce softwarového inženýra je většinou online webová aplikace, kterou je potřeba odborně provozovat na webovém serveru. Je tedy samozřejmě nutná i další spolupráce klienta a vývojáře na doladění detailů, kvůli podpoře, provozu, úpravám a případně rozšíření webové aplikace.

programování

Jaké mají webové aplikace výhody?

Velkou výhodou je, že může pracovat více lidí najednou, dle výkonu webového serveru to může být až neomezeně lidí. Další výhodou je takřka okamžitá synchronizace dat, takže změny, které provede jeden uživatel, uvidí hned za okamžik jiný uživatel. Webová aplikace také není vázaná na zařízení, takže ať se přihlásíte z notebooku, telefonu nebo tabletu či jiného zařízení, ze kterého lze otevřít webový prohlížeč. Na všech zařízeních budete mít stejná data a nastavení. Webovou aplikaci nemusíte instalovat do každého zařízení, lze ji spravovat jen z jednoho místa a to z webového serveru. Další výhodou je, že je webová aplikace neustále online, takže kdykoliv a odkudkoliv se můžete připojit i v cizím městě.

programování aplikace

Něco k programování

Před samotným programováním webových aplikací je potřeba si znova projít všechny požadavky a specifikace a domluvit se na dalších podrobnostech. Řeší se i design a architektura. Poté již dostává programátor veškeré dokumenty, týkající se dané webové aplikace. Hotovou webovou aplikaci musí však i nadále spravovat IT odborník, neodborný zásah totiž může mít až fatální následky.