26. 12. 2023

Krátkodobé nebo dlouhodobé vízum při práci v ČR?

Od


Nevíte, zda ve svém případě zvolit spíš dlouhodobé nebo krátkodobé vízum? Shrneme si rozdíly mezi jednotlivými vízy a zjistíme, které se vyřídí rychleji.

Krátkodobé a dlouhodobé vízum

Volba mezi krátkodobým a dlouhodobým vízem závisí na plánech a potřebách cizince. Krátkodobé vízum je vhodné pro krátkodobé pobyty s omezenými právy, zatímco dlouhodobé vízum je vhodné pro ty, kteří plánují delší pracovní nebo životní pobyty v České republice.

vízum

Krátkodobá víza

Krátkodobá víza, jiným názvem také schengenská víza, jsou určena pro všechny cizince, kteří chtějí obývat schengenský prostor po dobu maximálně 90 dnů během každých 180 dní.

Počáteční doba víza je datum, kdy cizinec vstoupí na území ČR, při vstupní kontrole cizinec dostane razítko s datem. Stejně tomu je i při odchodu, opět při kontrole dostane cizinec razítko s datem. Doba tedy nesmí přesáhnout 90 dní. Cizinec je povinen si dobu sám hlídat.

Pokud chce cizinec stále na území zůstat, musí žádat o dlouhodobý nebo trvalý pobyt.

Žádost se podává na ambasádě České republiky v zemi, kde má cizinec trvalý nebo povolený pobyt.

Výhody

  • Cizinci, se kterými má Česká republika uzavřenou smlouvu mohou vstoupit na území ČR i bez víza po dobu 90 dní.
  • Doba vyřízení krátkodobého víza je 15 dnů.

Nevýhody

  • Pokud jste na území ČR bez víza, nemáte oprávnění vykonávat jakoukoliv výdělečnou činnost na našem území.
  • Pokud zde máte sjednanou pracovní pozici, budete si muset vyřešit zaměstnaneckou, nebo modrou kartu.

Dlouhodobá víza

Dlouhodobá víza bývají vystavena na dobu od 90 dnů, ale maximálně po 6 měsíců. Následně je však možné vízum prodloužit. Od roku 2014 se místo dlouhodobého víza při práci vydávají zaměstnanecké nebo modré karty.

pas

Zaměstnanecká kartaje dokument, který vám dovoluje pracovat v České republice. Jedná se o povolení k pobytu a pracovní povolení v jednom. Sloučení těchto dvou věcí šetří hodně času a práce.

Modrá karta, stejně jako zaměstnanecká karta je dokument, který vám dovoluje pracovat v České republice. Hlavní rozdíl mezi modrou a zaměstnaneckou kartou je ten, že modrá karta je určena pro ty, kteří mají vysokoškolský diplom. Uchazeči při žádosti o modrou kartu musí při žádosti přiložit i doklad o tom, že mají kde bydlet.
Žádost se podává na ambasádě České republiky v zemi, kde má cizinec trvalý nebo povolený pobyt, podat jej můžete také na Ministerstvu vnitra v České republice. S případným vyřízením vám také rádi pomohou v agentuře – IRS Czech, která se právě na tuto problematiku specializuje.

Výhody

  • Při dlouhodobém vízu nemusíte tak často řešit papírování, jako při krátkodobém vízu.

Nevýhody

  • Hlavní nevýhodou je doba, než vám dlouhodobé vízum přidělí. Trvat to může až 90 dní. Pokud na vízum spěcháte, je lepší si zařídit krátkodobé vízum. Během 90 dnů, kterých vám krátkodobé vízum platí budete mít čas na schválení toho dlouhodobého.
  • Dlouhodobé vízum je komplexnější a je složitější ho získat. Je požadováno více dokumentů, které musíte přiložit k žádosti.