11. 9. 2023

Jaké jsou možnosti optimalizací daní v ČR

Od

Daně představují nepříliš příjemnou, ale nezbytnou povinnost. Existuje však celá řada způsobů, jak si může podnikatel v Česku daňovou zátěž snížit. Které to jsou?

Daňovou zátěž je možné snížit

Ze studie Mazars CEE Tax Guide 2016 vyplynulo, že daňové zatížení podnikatelů v tuzemsku se pohybuje kolem 19 %. To je v kontextu středoevropského a východoevropského regionu hodnota nadprůměrná.

Daňová optimalizace tak je volbou doporučeníhodnou. Prakticky představuje soubor opatření, která umožní si toto zatížení snížit. Jedná se samozřejmě o cesty, které jsou v souladu se zákonem. Tuzemská legislativa nabízí dokonce celou řadu možností.

příznání

Cílem je nicméně skutečně především snížit tzv. daňový základ. Logicky platí, že čím vyšší má podnikatel výdaje, tím nižší bude výsledný zisk a tím nižší také základ pro následně vypočítanou daň z příjmu.

Daňově uznatelné náklady

Coby daňově uznatelný lze vzít v potaz pouze výdaj, který je vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tedy se jedná o výdaje takové, které souvisí s chodem firmy a s tím, že jejím hlavním cílem je vydělávat.
K těm nejběžnějším patří:

 • odpisy hmotného majetku
 • zůstatková cena hmotného majetku s některými výjimkami
 • členské příspěvky za určitých podmínek
 • pojistné hrazené poplatníkem, souvisí-li s příjmem, jenž je předmětem daně a není od daně osvobozen
 • pojistné na sociální zabezpečení a politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem za splnění určitých podmínek (viz níže),
 • daň z nemovitých věcí, pokud byla uhrazena
 • výdaje na pracovní cesty
 • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom

daně

Nezdanitelné položky

OSVČ si mohou základ daně také snížit o tzv. nezdanitelné položky. Patří sem konkrétně:

 • poskytnutí daru
 • zaplacené úroky z úvěru
 • platby na penzijní pojištění či připojištění
 • pojistné na životní pojištění
 • členské příspěvky člena odborové organizace
 • úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Slevy na dani u právnických a fyzických osob

Stejně tak mohou podnikatelé využít systém slev. Konkrétně se jedná pro fyzické osoby o tyto slevy:

 • sleva na dítě
 • sleva na dítě ZTP/P
 • sleva na důchodce
 • sleva na invaliditu
 • sleva na manželku/manžela
 • sleva na poplatníka
 • sleva na poplatníka ZTP/P
 • sleva na studenta
 • sleva na školku – školkovné

Pro poplatníky právnické osoby i fyzické osoby dále stávající legislativa dovoluje využít slevy na zaměstnance se zdravotním postižením, dále slevy na pohledávky do 1 500 Kč nevymožené v exekuci a investiční pobídky.

Přesun do daňového ráje

Stejně tak může podnikatel formálně přesunout sídlo svého podnikání do tzv. daňového ráje. Což jsou lokality, které nabízejí zvláštní daňové zvýhodnění zahraničním společnostem. Daňové ráje poté nabízejí snížený daňový základ a nižší administrativní zátěž.