27. 12. 2022

Včasná léčba bez bolesti

Od


ON CLINIC jsou zdravotnická zařízení, která se nejdříve specializovala na léÄbu sexuálních dysfunkcí. PostupnÄ› byla léÄba rozšířena a rozšířil se i poÄet ordinací. V souÄasnosti mají pacienti možnost léÄit se v osmdesáti ordinacích ve ÄtyÅ™ech kontinentech. Od roku 1998 fungují tato nestátní zdravotnická zařízení rovněž v ÄŒeské republice. KromÄ› léÄby lupénky se jedná o ambulantní léÄbu pÅ™i potížích s hemeroidy. Pacienti mají možnost nechat se odbornÄ› vyÅ¡etÅ™it, a pokud pÅ™ijdou vÄas, tak se jim dostane úÄinné a rychlé pomoci. Nechirurgické Å™eÅ¡ení tÄ›chto zdravotních problémů je Å¡etrné a není pÅ™i nÄ›m nutná hospitalizace.

Vyhněte se operaci

U zdravotních problémů platí vždycky, že vÄasné Å™eÅ¡ení je jednak nejúÄinnÄ›jší a jednak je pro pacienta ménÄ› nároÄné. PÅ™i potížích s hemeroidy tomu není jinak. Kdo se nechá hned pÅ™i prvních příznacích vyÅ¡etÅ™it, může uÅ¡etÅ™it své tÄ›lo chirurgického zákroku. VÄasná léÄba bývá ambulantní, Å¡etrná a bezbolestná. StaÄí zpravidla nÄ›kolik krátkých lékaÅ™ských zákroků a problém je vyÅ™eÅ¡en. Ordinace ProctoClinic v Praze a v BrnÄ› nabízejí vysoce odbornou péÄi podpoÅ™enou kvalifikovanými a zkuÅ¡enými lékaÅ™i a nejmodernÄ›jším přístrojovým vybavením.