24. 10. 2023

Trust – ochrana vašeho majetku

Od


Slyšeli jste už někdy o trustu? Možná vám bude povědomější pojem svěřenský fond? Co vše může být jeho součástí? Jaká je jeho historie? To a další informace si povíme v následujících řádcích.

Co je to trust?

Také se dá použít název svěřenský fond. Tento právní termín se nejčastěji používá k označení právního uspořádání, ve kterém je majetek vyčleněn jiné osobě, správci (trustee), který má povinnost tento majetek spravovat a používat v souladu s určitými podmínkami nebo pro určené osoby (beneficiary), které mají prospěch z tohoto majetku. Trusty jsou často využívány pro plánování dědictví, nebo na ochranu majetku.

Zakladatel trustu sepíše, jak si přeje, aby byl trust spravován a kdo má mít z majetku výnosy.

Jako příklad trustu může být již zmiňované dědictví, člověk si naplánuje, jak chce, aby po jeho smrti bylo dědictví rozděleno, sepíše, jak má trustee spravovat a správce se o něj řádně stará. Vyplácí například peníze po daném termínu, nebo se stará o jiné věci.

peníze

Historie trustu

Historie trustu sahá až do minulých staletí. Zahrnut byl v anglosaském právu, ale znali ho i Římané.

V České republice najdeme jedny z prvních zmínek ohledně trustu v rakouském občanském zákoníku z roku 1811. Na našem území bylo svěřenectví hojně využíváno až do července roku 1924, kdy došlo k zrušení tohoto institutu.
1. ledna 2004 došlo k znovuobnovení svěřenectví a v této době je opět hojně využíván.

Co může být součástí trustu?

Součástí trustu může být jakýkoliv movitý i nemovitý majetek, podíly v obchodních společnostech, finanční prostředky, nebo nehmotné statky. Do trustu je možné vyčlenit, jak osobní, tak firemní majetek.

Mezinárodní trusty

Jedná se o jeden z nejlepších dostupných prostředků na ochranu majetku. Stejně jako Panamská nadace (Panama Foundation) nabízí ochranu například proti podvodnému jednání falešných věřitelů. Majetek, který chcete vyčlenit do trustu, může, ale i nemusí být na území České republiky.

statistika

Výhody trustu

Ochráníte tak svůj majetek a zároveň si udržíte kontrolu nad svými investicemi a bankovními účty.

Jednou z hlavních výhod trustu je již zmiňovaná ochrana proti bankrotu, nebo snaha třetí osoby o jeho podvodné získání.

Druhy trustu

Existují různé typy trustu revokabilní a irevokabilní. Revokabilní trust může zakladatel změnit nebo zrušit. Při irevokabilním trustu zakladatel nemá pravomoc ho měnit po jeho vytvoření.

Co udělat před založením trustu?

Je velice důležité, abyste se poradili s kvalitním odborníkem v oboru /najdete je např. na Parkerhill.cz/, nebo finančním poradcem, pokud zvažujete založení trustu. Poradí vám, jak správně strukturovat trust, aby splňoval vaše cíle a potřeby.

Je dobré, si před schůzkou sepsat, co všechno od trustu požadujete, nebo byste si přáli, aby obsahoval, pozor, ať na žádný bod nezapomenete.