4. 3. 2018

Jak zefektivnit řízení lidských zdrojů v podniku?

Od

Podnik musí mít o zaměstnancích neustálý přehled. Proto bylo vytvořeno personální oddělení, jehož úkolem je právě evidence zaměstnanců. Rovněž však disponuje také informacemi týkajícími se volných pracovních pozic či možnosti dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců. Úkolem managementu lidských zdrojů je ta co možná nejlepší péče o zaměstnance. V rámci něj dochází k umisťování ideálních pracovníků na pro ně ideální pracovní místa, poskytování benefitů zaměstnancům, umožnění dalšího vzdělání, možnost růstu, k náborům, adaptování či přemisťování zaměstnanců a mnoho dalšího.

tým

Řízení lidských zdrojů lze zefektivní prostřednictvím kvalitních informačních systémů, mezi které může patřit například:

Payroll System – určené pro zpracování mezd, odměn, systém benefitů a reportingu státním orgánem, společnostem sociálního a zdravotního zabezpečení.
Employee Relationship Management (ERM) – systém pro řízení vztahů se zaměstnanci.
Human Resource Management (HRM) – soubor systémů podporující procesy v oblasti péče o lidské zdroje.
Workforce Dynamics Analysis – systém pro analýzu dynamiky vývoje lidského kapitálu včetně povýšení, přesunů, akvizice, propouštění…
Workforce automation – systém pro podporu řízení lidských zdrojů, zejména v projektových systémech a oblastech poskytování služeb.
Employee Portal – systém slouží zaměstnancům jako hlavní komunikační kanál a samoobslužné místo pro operace a informace spojené s jejich fungováním. Stará se o žádosti a vyřizování distribuce určitých prostředků, ohodnocení a finančního vyrovnání, firemní vzdělávání…

životopis

Groupware – zabezpečuje týmovou práci (sdílení a výměnu informací, přístupy ke společným dokumentům, plánování času a schůzek…).
eLearning – podpora celoživotního vzdělávání. Hlavním přínosem je schopnost aplikace na téměř neomezenou skupinu zaměstnanců, dovzdělávání zaměstnanců… Druhým přínosem je časová i geografická nezávislost, což snižuje náklady, přístup ke vzdělání.