14. 1. 2022

Jak probíhá vyvázání nemovitosti ze zástavy

Od

Jsou mnohé případy, kdy druhá strana požaduje záruku, že splníme svou část dohody. Typickým příkladem mohou být půjčky. I zde chce poskytovatel mít alespoň částečnou jistotu, že dostane své peníze zpět. Je tedy obvyklé, že poskytneme něco v zástavu.

V případě, že se jedná o skutečně velký obnos peněz, můžeme dát v zástavu i náš dům. V takovém případě obvykle platí, že v případě, že nesplníme podmínky dohody, tedy u výše uvedeného příkladu nebudeme splácet podle domluveného kalendáře, můžeme o svůj dům velmi snadno přijít. I to je důvod, proč je zástava nemovitosti velmi silným motivátorem k řádnému plnění svých závazků.

Je však pochopitelné, že svůj dům nechceme nechat takto napořád. Proto je také důležité se zajímat, kdy a jak probíhá vyvázání nemovitosti ze zástavy. Je zde totiž hned několik možností, a celý proces je poněkud složitější, než se na první pohled může zdát.

čas do kompletního splacení všech závazků

Tím asi nejčastějším je, že splníme veškeré podmínky dohody. U půjčky to znamená, že splatíme veškerou dlužnou částku, včetně všech poplatků a úroků. V takovém případě již ona společnost nemá náš dům v zástavě, což musí také písemně potvrdit. Je také dobré, pokud je o tom i klauzule ve smlouvě.

To ovšem nemusí být jediný případ. Dalším je, pokud druhá strana poruší hrubým způsobem podmínky dohody. U půjčky by to například znamenalo, že po vás bude najednou chtít mnohem vyšší částku či vám bude účtovat poplatky, které nemáte ve smlouvě. V takovém případě nemá na vaši nemovitost nárok, ani když nebudete schopni novým pravidlům dostát. Jen mějte na paměti, že musí být výrazně odlišné od toho, co je uvedeno ve smlouvě.

dům na prodej

Dobrá, co ale v případě, že poskytovatel například zkrachuje? Pokud tomu tak bude, pak je pravděpodobné, že vaše závazky budou převzaty jiným subjektem. Jen mějte na paměti, že to nelze provést bez vašeho písemného souhlasu.

Možností, jak vyvázat nemovitost, je tedy dost. Některé jsou samozřejmě lepší, než jiné, avšak všechny znamenají, že už se nebudeme muset bát, že přijdeme o dům.