11. 8. 2021

Proč vůbec existuje čistá mzda?

Od

Asi není třeba říkat, že tím hlavním důvodem, proč lidé vůbec shání zaměstnání, je vydělat si dostatek peněz na živobytí. V současnosti to ani jinak fungovat nemůže – abychom měli produkty, je potřeba, aby je lidé vyrobili. Ovšem lidé chtějí za svou práci odměnu. A zatímco dříve se platilo takzvaně v naturáliích, dnes jsou hlavním platidlem peníze.

To má samozřejmě mnoho výhod. Například nemusíme shánět někoho, kdo nám bude zrovna to, co jsme dostali, ochoten vyměnit za to, co potřebujeme. Takto si rovnou můžeme koupit, co chceme, neboť peníze jsou univerzálním platidlem.

mzda3

Ovšem kdo má alespoň nějaké povědomí o tom, jak celý proces odměňování zaměstnanců funguje, ví, že se mzda rozděluje na hrubou a čistou, přičemž čistá mzda je v naprosté většině případů nižší, než ta hrubá. Z jakého důvodu?

Jednoduše řečeno, hrubá mzda je základní částkou, na kterou má zaměstnanec za svou práci nárok. Od ní jsou však odečítány položky, které je vždy nutné zaplatit, jako sociální a zdravotní pojištění, či daň ze mzdy. A je mnohem jednodušší, když to vše odvede hromadně zaměstnavatel, než kdyby to musel platit zaměstnanec.

mzda4

Je totiž pravdou, že počítání těchto odvodů není nejjednodušší, a je velmi pravděpodobné, že by v něm lidé dělali chyby. To by vedlo pouze ke zmatkům a problémům. Výhodnější pro všechny tedy je, když vše vypočítá a zpracuje účetní, který má dostatečné znalosti a ví, jak na to.

Navíc je zde i fakt, že zaměstnanec nemusí počítat s tím, jakou částku si musí na tyto výdaje nechat z výplaty stranou. Dostane tedy částku, se kterou již může volně disponovat.

Je tedy jasné, že tento postup je výhodný pro všechny strany. I proto je zaveden nejen v naší zemi, ale i v mnoha jiných. Značně totiž usnadňuje lidem život, a to aniž by to něco stálo. A to se rozhodně vyplatí, především zaměstnancům, ale i státu, který nemusí řešit problémy z toho vyplývající.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup