5. 12. 2023

Co jsou podílové fondy a jaké mají výhody

Od


Podílový fond představuje typ investičního fondu. Co je pro něj specifické a jaké má nejdůležitější přednosti?

Co je to podílový fond

Podílový fond představuje nástroj využívaný k investičním operacím. Prostředky určené k investování získává investiční společnost vydáváním a prodejem tzv. podílových listů.

Tento fond má podobu souboru majetku, což mohou nejčastěji být akcie a dluhopisy, které zakládá a spravuje investiční společnost. Ta tak činí vždy v souladu s pravidly stanovenými v právních předpisech a ve statutu podílového fondu. Na rozdíl od investičního fondu však ten podílový nedisponuje právní subjektivitou.

Prostředky určené k investování získává investiční společnost vydáváním a prodejem tzv. podílových listů. Vlastnické právo v tomto případě náleží společně všem podílníkům, a to v poměru hodnoty jejich podílových listů.

graf

Jedná se tedy o formát kolektivního investování. Platí však, že žádný z účastníků nemůže chtít oddělit majetek ani rozdělit či zrušit podílový fond.

Jaký je rozdíl mezi uzavřeným a otevřeným podílovým fondem

Tyto prostředky následně investiční společnost investuje na finančních trzích dle předem určené strategie. Tím dochází ke zhodnocování. Typově se tyto fondy dělí na:

  • uzavřené podílové fondy,
  • otevřené podílové fondy.

Rozlišují se podle práva na zpětný odkup. Otevřené fondy tak získávají od investorů peníze, za které jim vydají určitý počet podílových listů. Kurs podílového listu proto vždy udává přesný údaje ohledně toho, jak se mění zhodnocení portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu, nikoli fiktivní cenu vzniklou na burze.

Naproti tomu fondy uzavřené emitují omezený počet podílových listů na dobu určitou, a to zpravidla na dobu 3 až 6 let. Investor je před dobou realizace investice nemůže fondu vrátit, může je pouze prodat jinému zájemci.

Jaké výhody má investování do podílových fondů

O zhodnocení vložených prostředků se v podílových fondech stará tým odborníků. Ten tvoří analytici a portfolio manažeři. Vzhledem k rozmanitosti portfolia mohou velmi efektivně minimalizovat riziko. K méně rizikovým nástrojům patří například fondy peněžního trhu. Naopak agresivní akciové fondy mohou přinést vysoký výnos, ale i velké riziko.

peníze

Investování do podílových fondů tedy představuje velmi efektivní způsob, jak zhodnotit své prostředky. Výhodou je jednoduchost investic, zájemce o investování nepotřebuje hluboké znalosti fungování finančních trhů. K hlavním přednostem patří také to, že zájemce může začít investovat s nízkými částkami už v řádech stovek korun.

Historicky jsou podílové fondy dobře známé. Poprvé se objevily už ve 20. letech 20. století. Od té doby se začlenily k vůbec nejoblíbenějším formám investování a jejich obliba je stabilní.

Na aktuálnosti nabývá tato problematika i nyní. Především v éře rekordní inflace Češi mají o tento typ investování jednoznačný zájem. Chcete se o této možnosti investování dozvědět více? Kontaktujte nás.